آدرس : ایلام،خیابان طالقانی – پاساژ تیروژ- طبقه 2

کد پستی: ۶۹۳۱۹۷۳۳۵۱

تلفن ثابت : 08433369575

شکایات و انتقادات: abuse@hero-shop.ir

ایمیل : info@hero-shop.ir